با توزیع آب شرب بسته بندی شده در هر دو سوی نقطه صفر مرز خسروی لب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه ، با توجه به ورود پرحجم زائرین از مرز خسروی به کشور از صبح مورخه بیست و ششم مهرماه 1398 توزیع آب معدنی بین زائرین کربلای معلی که در حال بازگشت به میهن عزیز اسلامی از این نقطه مرزی میباشند صورت پذیرفت...

، بر پایه این گزارش با توجه به بازگشت زوار از منطقه خسروی به جهت خدمات رسانی هر چه بهتر در امر تامین آب شرب زائرین توزیع آب شرب بسته بندی شده در نقطه صفر مرزی و منذریه عراق در طول روز و بصورت مستمر در حال انجام است و آب خنک و گوارا بین این عزیزان توزیع  و لب های تشنه آنان  سیراب میگردد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات