رفع تصرف بیش از ۹۶۰۰ متر مربع از اراضی ملی در سراوان

رفع تصرف بیش از ۹۶۰۰ متر مربع از اراضی ملی در سراوان

مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان به همه کسانی که به دنبال تصرف اراضی دولت هستند توصیه نمود از این اقدام و هزینه مالی برای احداث بنا در اراضی تصرفی پرهیز نمایند چرا که قطعا دچار زیان مالی خواهند شد و این اداره کل در برخورد با زمین خواری هیچ اغماضی ندارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات