عيادت مدير عامل شركت از همكار آبفار شهرستان گرمسار

عيادت مدير عامل شركت از همكار آبفار شهرستان گرمسار

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان، مديرعامل شركت به همراه معاون بهره برداري و سرپرست امور آبفار شهرستان گرمسار از آقاي صابرنيا عيادت نمود.
سرپرست امور آبفار شهرستان گرمسار گفت: آقاي صابرنيا كه جهت آبرساني زائرين اربعين به شهرستان مهران اعزام شده بود دچار حادثه و شكستگي دست و لگن گرديد.
امین حسینی افزود: مهندس كشاورزيان مديرعامل شركت ضمن قدرداني از زحمات نامبرده وظيفه خطير آبرساني را امري مقدس دانست.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات