اولین دوره مسابقات مهارتهای فنی و بهره برداری شركت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل برگزار شد

اولین دوره مسابقات مهارتهای فنی و بهره برداری شركت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل برگزار شد

html

به گزارس دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل، اولین دوره مسابقات مهارتهای فنی و بهره برداری شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل با حضور نیروهای بهره برداری امورات تابعه  استان در شهر اردبیل برگزار شد.در این مسابقات که بصورت سراسری در کلیه شرکتهای آب و فاضلاب بصورت استانی، منطقه ای و کشوری برگزارمی گردد ابتدا گروههای مختلف بهره برداری در بخشهای حوادث، نصب انشعاب آب، نصب انشعاب فاضلاب و انرژی به رقابت می پردازند. در مرحله دوم منتخبین استان در بلوک شمال غرب کشور که شامل استانهای اردبیل، آذربایجانشرقی آذربایجانغربی، زنجان و کردستان می باشد به رقابت خواهند پرداخت ومنتخبین این مرحله در مسابقات سراسری که همزمان با تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت. در این دوره از مسابقات امور آب و فاضلاب شهری اردبیل در قسمتهای نصب انشعاب آب، رفع حوادث شبکه و انرژی و امور آب و فاضلاب پارس آباد در بخش نصب انشعاب فاضلاب به عنوان تیم برتر شرکت آب و فاضلاب شهری استان اردبیل در مسابقات منطقه ای که در تبریز برگزار خواهد شد حضور خواهند داشت

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل

  شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل یک شرکت در شهر اردبیل می باشد

   نظرات