شهریارنیوز و پورتال خبری شهرداری تبریز از دیگر مطالب مهم این شماره از نشریه به شمار می‌آید. شهروند خبرنگار، تابلوهای شهری، جشنواره شهر و رسانه از دیگر فعالیت‌های تازه رسانه‌ای اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری است که در نشریه تبریز به طور مفصل معرفی شده است. این نشریه به مناسبت برگزاری دهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه منتشر شده و توزیع می‌شود.">شهریارنیوز و پورتال خبری شهرداری تبریز از دیگر مطالب مهم این شماره از نشریه به شمار می‌آید. شهروند خبرنگار، تابلوهای شهری، جشنواره شهر و رسانه از دیگر فعالیت‌های تازه رسانه‌ای اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری است که در نشریه تبریز به طور مفصل معرفی شده است. این نشریه به مناسبت برگزاری دهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه منتشر شده و توزیع می‌شود.">شهریارنیوز و پورتال خبری شهرداری تبریز از دیگر مطالب مهم این شماره از نشریه به شمار می‌آید. شهروند خبرنگار، تابلوهای شهری، جشنواره شهر و رسانه از دیگر فعالیت‌های تازه رسانه‌ای اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری است که در نشریه تبریز به طور مفصل معرفی شده است. این نشریه به مناسبت برگزاری دهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه منتشر شده و توزیع می‌شود.">شهریارنیوز و پورتال خبری شهرداری تبریز از دیگر مطالب مهم این شماره از نشریه به شمار می‌آید. شهروند خبرنگار، تابلوهای شهری، جشنواره شهر و رسانه از دیگر فعالیت‌های تازه رسانه‌ای اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری است که در نشریه تبریز به طور مفصل معرفی شده است. این نشریه به مناسبت برگزاری دهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه منتشر شده و توزیع می‌شود.">
شماره جدید نشریه تبریز با محوریت «پایگاه خبری شهریار» منتشر شد

شماره جدید نشریه تبریز با محوریت «پایگاه خبری شهریار» منتشر شد

به گزارش شهریار ، این نشریه در شماره تازه خود به تاریخچه فعالیت هایی رادیویی و تلویزیونی شهرداری تبریز با عنوان استودیوشهر و برنامه تبریزیم پرداخته است.

این نشریه همچنین دربردارنده مهم ترین دستاوردهای مجموعه مدیریت شهری تبریز در قالب اینفوگرافی است.

معرفی نشریه تبریز، هفته نامه داخلی شهرداری تبریز، پایگاه خبری شهریار -منتشر-شد">شهریارنیوز و پورتال خبری شهرداری تبریز از دیگر مطالب مهم این شماره از نشریه به شمار می آید.

شهروند خبرنگار، تابلوهای شهری، جشنواره شهر و رسانه از دیگر فعالیت های تازه رسانه ای اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری است که در نشریه تبریز به طور مفصل معرفی شده است.

نشریه «تبریز» نشریه داخلی شهرداری تبریز است که در شماره‌های مختلف خود علاوه بر پرداختن به مسائل و موضوعات شهری، مناسبت‌ها و رویدادهای مختلف را هم مورد توجه قرار می‌دهد.

این نشریه به مناسبت برگزاری دهمین نمایشگاه مطبوعات و رسانه منتشر شده  و توزیع می شود. این نمایشگاه همزمان با هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تبریز از ۲۹ مهر تا ۴ آبان در محل دائمی شهریار -منتشر-شد">شهریار برگزار می شود .

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات