پویش سراسری «هرهفته؛ الف، ب، ایران» در وزارت نیرو آغاز شد

وزارت نیرو پویش سراسری "هرهفته؛ الف، ب، ایران" را با دستور کار هر هفته بهره برداری از یک طرح مهم آب و برق از 227 طرح بزرگ مدیریت صنعت آب و برق را که در نیمه دوم سال جاری در سراسر کشور بهره برداری می شود، آغاز کرد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، بهره برداری از 10 سد، 26 هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی، 29 تصفیه خانه فاضلاب، 12 تصفیه خانه آب شرب، 9 نیروگاه حرارتی و 28 نیروگاه تجدیدپذیر از مهمترین طرحهای آماده بهره برداری در نیمه دوم امسال در این پویش است.

بر این اساس، با بهره برداری از طرحهای مذکور، علاوه بر تامین آب سالم و پایدار برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی، تامین برق بخش های مختلف خانگی و اقتصادی و جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب، دستاوردهای بسیار بزرگ و مهمی همچون افزایش تولید محصولات کشاورزی از طریق ارتقا راندمان آبیاری، جلوگیری از آلودگی آبهای سطحی، کنترل سیلاب، ایجاد زمینه استفاده مجدد از پساب حاصل خواهد شد.

وزارت نیرو در این پویش ملی به دنبال، تشویق و فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، کمک به حفظ محیط زیست، کاهش مهاجرت بویژه در بخش محروم و مرزی و اشتغال زایی و رونق اقتصادی است و اهداف مهمی را در دو سطح ملی و سازمانی دنبال می کند.

افزایش امید و اعتماد اجتماعی از مسیر آگاه سازی مردم نسبت به سرمایه گذاری و دستاوردهای صنعت آب و برق، تبیین مطلوب خدمات دولت های یازدهم و دوازدهم در عرصه صنعت آب و برق، افزایش امید اجتماعی و نشان دادن ظرفیت های اقتصادی کشور حتی در شرایط شدیدترین تحریم های اقتصادی از مهمترین اهداف ملی پویش "هر هفته؛ الف، ب، ایران" در وزارت نیرو است.

بهبود ارتباط گیری با اقشار مختلف مردم بر محور مدیریت توام عرضه و تقاضا، توجه دادن افکار عمومی به اهمیت صنعت آب و برق در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور، ارتقا جایگاه وزارت نیرو در افکار عمومی و معرفی خدمات گسترده صنعت آب و برق از مهمترین اهداف سازمانی این پویش عنوان شده است.

وزارت نیرو در این پویش، بهره برداری از 227 طرح بزرگ صنعت آب و برق را با ارزش بیش از 33 هزار و 174 میلیارد تومان در 31 استان کشور تا پایان سال جاری هدف گذاری کرده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای خراسان شمالی

شركت آب منطقه‌ای خراسان شمالی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات