نگاه ویژه به برقراری انضباط شهری و حمایت از قشر آسیب پذیر

نگاه ویژه به برقراری انضباط شهری و حمایت از قشر آسیب پذیر

در جلسه هیات مدیره سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی  به 8فقره پرونده درخواستی رسیدگی شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ارومیه ؛  غلام رضا حافظی، رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری ارومیه گفت:  تقاضای غرفه، خرید وفروش، واگذاری کیوسکها از جمله درخواستهایی بود که طی هشت پرونده ارسالی به سازمان با حضور هیات مدیره بررسی شد.

وی ضمن برسی پرونده ها تصریح کرد: هدف این سازمان برقراری انضباط شهری و حمایت از قشر آسیب پذیر جامعه با رعایت قوانین و مقررات است.

در این جلسه عزتی؛ رییس اتحادیه بارفروشان، توحید روانبخش؛قائم مقام سازمان، خدامرادی؛معاون سازمان،اسماعیل زاده؛مسئول املاک و برقی؛مدیر روابط عمومی خدمات شهری، در این جلسه حضور داشتند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ارومیه

    منبع خبر

    شهرداری ارومیه

    شهرداری ارومیه یک شهرداری در شهر ارومیه می باشد

      نظرات