اختصاص ۴۶ میلیارد تومان برای پروژه های بازآفرینی شهری کردستان

اختصاص ۴۶ میلیارد تومان برای پروژه های بازآفرینی شهری کردستان

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از اداره ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان ، مصطفی رضایی گفت: حدود ۱۱ ونیم درصد اعتبارات حوزه بازآفرینی در کشور به استان کردستان اختصاص یافته است که در ۸ شهر استان در قالب توانمندسازی و بازآفرینی شهری هزینه خواهد شد. رضایی با اشاره به اینکه هدف اصلی بازآفرینی شهری توانمندسازی محلات مورد هدف بازآفرینی است از مدیران شهرستان خواست در قالب طرحهای توانمندسازی و برای نقش آفرینی در اقتصاد شهر نسبت به معرفی پروژه های کیفی برای محلات اقدام کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات