حل مشكل دفع فاضلاب كوي كيوان و تمدن اروميه درگرو صدور مجوز از شهرداري

حل مشكل دفع فاضلاب كوي كيوان و تمدن اروميه درگرو صدور مجوز از شهرداري

به گزارش روابط عمومي امور آب و فاضلاب اروميه به نقل از خبر‌گزاري فارس از اروميه مخاطبان سامانه فارس من، سوژه‌اي با عنوان «مشكلات دفع فاضلاب كو‌ي تمدن را حل كنيد» به ثبت رسانده‌اند در اين راستا، خيابان كاشاني شهر اروميه، داراي انشعاب اصلي دفع فاضلاب است اما كوچه‌ها‌ي اطراف اين خيابان يعني كوي كيوان و تمدن در حال حاضر به انشعاب اصلي وصل نشده و كثرت ساكنين اين محل سبب پر شدن زودهنگام چاه‌هاي فاضلاب شده و بوي تعفن ناشي از چاه فاضلاب، زندگي را بر ساكنين محل و واحد‌‌هاي آپارتماني سخت كرده، بنابراين خبرنگار فارس براي پيگيري اين موضوع سراغ مدير امور آب و فاضلاب شهر‌ي اروميه رفته است.

جمشيد سيدپور در گفت و گو با خبرنگار فارس در اروميه با اشاره به مشكلات دفع فاضلاب كوي تمدن و كيوان شهر اروميه اظهار كرد: در اين رابطه درخواست مجوز حفاري از معاونت عمراني شهرداري اروميه انجام شده و به محض صدور مجوز، نسبت به اجرا‌ي شبكه فاضلاب كوي كيوان و تمدن اقدام خواهد شد.

وي تصريح كرد: تعداد انشعاب فاضلاب شهري اروميه ۱۲۷هزار و ۲۶۹ انشعاب و تعداد آحاد فاضلاب شهري ۲۲۴ هزار و ۱۹۰ واحد است.

مدير امور آب و فاضلاب شهر اروميه با اشاره به فعاليت‌هاي انجام شده در بخش فا‌ضلاب شهري اروميه در۶ ماهه نخست امسال اذعان كرد: توسعه شبكه فاضلاب به ميزان 27 هزار متر و شاخص بهره مند‌‌ي ۷۵ درصد بوده است.

وي تصريح كرد: برنامه ۶ ماهه دوم امسال در بخش فاضلاب شهري، توسعه شبكه فاضلاب و رساندن ميزان بهر‌ه‌مندي از خدمات فاضلاب به ۷۸ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاري فارس از اروميه، با وجود اظهارات مدير امور آب و فاضلاب اروميه مبني بر درخواست مجوز حفاري از معاونت عمراني شهرداري اروميه و با وجود پيگيري‌هاي متعدد خبرنگار فارس، اما با عدم پاسخگويي شهرداري اروميه مواجه شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

  شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

   نظرات