روش محاسبه شارژ ساختمان چگونه است؟

هزینه‌های نسبی به هزینه‌هایی گفته می‌شود که برای تعمیر و نگهداری بخش‌هایی از ساختمان مصرف می‌شود، مانند هزینه آب، برق، گاز مشاع، ایزوگام، انواع بیمه‌های مربوط به ساختمان و … جزو این هزینه‌ها هستند که براساس متراژ، تعداد نفرات و حتی تعداد پارکینگ برای هر واحد محاسبه می‌شوند. در این مدل شارژ برای تمامی واحدها و بصورت یکسان یک عدد ثابت برای شارژ هر واحد در نظر گرفته می‌شود و توسط مدیر ساختمان جمع آوری می‌شود. این مدل شارژ براساس تعداد واحدهای ساختمان محاسبه می‌شود و برای مجتمع‌های که دارای واحدهای متفاوت از هم هستند، مناسب است. همان‌طور که از اسم این روش محاسبه شارژ پیداست، با توجه به تعداد ساکنین هر واحد مبلغ پرداختی نیز معین می‌شود. این مدل که برای مجتمع‌های مسکونی با سیستم آب مشترک مناسب است، برای هر نفر مبلغی را در نظر می‌گیرند و در نهایت مبلغی که هر واحد باید بپردازد، مشخص می‌شود. این ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات