مبادلات بازرگانی بنادر «امام» و «بجایا» الجزایر افزایش می‌یابد

راه و مسکن تهران - ایرنا - هیاتی از مدیران وزارت حمل‌و نقل الجزایر در سفر به بندر امام‌خمینی(ره) زمینه‌های توسعه همکاری با هدف اجرایی سازی تفاهم خواهرخواندگی بین بندر امام (ره) و بندر بجایای الجزایر را بررسی کردند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات