تعیین روز شمار برای اولین بار در پروژه های شرکت برق منطقه ای زنجان

تعیین روز شمار برای اولین بار در پروژه های شرکت برق منطقه ای زنجان

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات