برگزاری کارگاه آموزشی «کیفیت توان در شبکه‌های برق» در برق منطقه‌ای یزد

برگزاری کارگاه آموزشی «کیفیت توان در شبکه‌های برق» در برق منطقه‌ای یزد

کارگاه آموزشی یک‌روزه «کیفیت توان در شبکه‌های برق» با حضور کارشناسان فنی شرکت برق منطقه‌ای یزد و نمایندگان مشترکان صنعتی این شرکت برگزار شد.

در این کارگاه دکتر مهدی معلم عضو هیئت‌علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع کیفیت توان و شبکه‌های انتقال و مصرف‌کننده، افزود: با توجه به افزایش میزان هارمونیک‌ها در شبکه قدرت و تاثیرات مخرب آن‌ها بر تجهیزات الکتریکی، مشارکت مصرف‌کنندگان برای کاهش هارمونیک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کارگاه آموزشی «کیفیت توان در شبکه‌های برق» با هدف آشنایی مشترکان با پارامترهای تاثیرگذار کیفیت توان و انجام اقدامات اصلاحی از سوی مشترکان پایین‌دست برگزار شد.

گفتنی است، در این کارگاه، نتایج پروژه پژوهشی «تخمین سهم مشترکین شبکه در ایجاد هارمونیک در شبکه برق یزد» نیز ارائه شد.

کارگاه آموزشی یک‌روزه «کیفیت توان در شبکه‌های برق» با حضور کارشناسان فنی شرکت برق منطقه‌ای یزد و نمایندگان مشترکان صنعتی این شرکت برگزار شد.

در این کارگاه دکتر مهدی معلم عضو هیئت‌علمی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به اهمیت موضوع کیفیت توان و شبکه‌های انتقال و مصرف‌کننده، افزود: با توجه به افزایش میزان هارمونیک‌ها در شبکه قدرت و تاثیرات مخرب آن‌ها بر تجهیزات الکتریکی، مشارکت مصرف‌کنندگان برای کاهش هارمونیک، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کارگاه آموزشی «کیفیت توان در شبکه‌های برق» با هدف آشنایی مشترکان با پارامترهای تاثیرگذار کیفیت توان و انجام اقدامات اصلاحی از سوی مشترکان پایین‌دست برگزار شد.

گفتنی است، در این کارگاه، نتایج پروژه پژوهشی «تخمین سهم مشترکین شبکه در ایجاد هارمونیک در شبکه برق یزد» نیز ارائه شد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای یزد

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد

  شرکت برق منطقه ای یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد

   نظرات