بهره‌برداری از اراضی شرکت بازآفرینی شهری ایران به هیئت‌های اجرایی استان‌ها واگذار شد

بهره‌برداری از اراضی شرکت بازآفرینی شهری ایران به هیئت‌های اجرایی استان‌ها واگذار شد

پژمان با اشاره به اینکه جابجایی‌های بدون برنامه‌ریزی، باعث خالی‌شدن جمعیت در یک منطقه می‌شود و این امر به نفع و صلاح آمایش سرزمینی کشور نیست، گفت: مهاجرت و جابجایی‌های جمعیتی بدون اراده و بدون مطالعه، مشکلات و گرفتاری‌های زیادی برای جامعه به همراه دارد. پژمان با بیان این‌که مدیران شهری باید از راه حل‌های محلی نیز برای پیشبرد کار بازآفرینی شهری استفاده کنند، گفت: با قواعد، فرمول‌ها و سیاست‌های عمومی و کلی دولتی همیشه نمی‌توان مسائل و مشکلات را حل کرد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این‌که در گام اول در محلات هدف بازآفرینی شهری باید مطالعات تفصیلی دقیق اجرایی صورت گیرد، گفت: مهندسان مشاور باید مطالعات دقیق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در محلات هدف داشته باشند تا سرانه خدمات و امکانات در این محلات به وضعیت نسبی مطلوب برسد و بتوانند رضایت‌مندی ساکنان را کسب نمایند. مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات