گسترش حمایت های مالی نظام مهندسی ساختمان گلستان از جامعه مهندسی استان

گسترش حمایت های مالی نظام مهندسی ساختمان گلستان از جامعه مهندسی استان


گسترش حمایت های مالی نظام مهندسی ساختمان گلستان از جامعه مهندسی استان

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان گفت: در راستای خدمت رسانی و حمایت های مالی سازمان از جامعه مهندسی استان و ارائه تسهیلات بانکی قرض الحسنه با شرایط ویژه ، هیات مدیره سازمان مبالغ سپرده در بانک های عامل را افزایش داد.

رییس سازمان افزود: مبلغ سپرده در بانک های عامل  تا پایان هیات مدیره دوره هفتم ۶ میلیارد ریال بوده است که این مبلغ در حال حاضر با ده برابر افزایش، حدود  ۶۲میلیارد ریال می باشد و بر اساس امتیاز ایجاد شده فعلی، حدود ۷۰ نفر در هر ماه می توانند تسهیلات  قرض الحسنه اخذ نمایند.

حسین ویزواری گفت: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون به تعداد ۲۰۰ نفر مبلغ ۱۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال تسهیلات در سطح استان پرداخت شده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات