مسابقات والیبال جام مقررات ملی ساحتمان

مسابقات والیبال جام مقررات ملی ساختمان
مسابقات والیبال جام مقررات ملی ساختمان در روز پنجشنبه ۲ آبان ماه ، ساعت ۸:۳۰ صبح ویلاشهر ،سالن ۹ دی برگزار میگردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات