گزارش تصویری حضور مديركل راه و شهرسازي استان در جلسه قانون تعيين و تكليف اراضي فاقد سند با حضور معاو...

گزارش تصویری حضور مديركل راه و شهرسازي استان در جلسه قانون تعيين و تكليف اراضي فاقد سند با حضور معاو...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات