تکمیل طرح باز آفرینی برای 10 محله در جلسه ستاد استانی بازآفرینی شهری استان زنجان

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رسانی راه و شهرسازی استان زنجان ، مهندس مسعود بیات منش مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان ضمن عرض خیر مقدم به مدعوین ، مروری بر مصوبات آخرین جلسه ستاد استانی داشت و گزارشی از عملیات برنامه های بازآفرینی در استان زنجان را ارائه داد.

بیات منش رویکرد بازآفرینی کشور در برنامه های پیشرو برای هماهنگی بیشتر در سه قالب : 1- تولید مسکن در محلات هدف از طریق تسهیلات ارزان قیمت ، تخفیفات صدور پروانه ، اعطای تراکم تشویقی.    2- پروژه های روبنایی و زیربنایی ، تأمین زیرساخت های محلات هدف و تصویب اعتبار از صندوق توسعه برای ایجاد پروژه های مشترک و محلات هدف به تعداد 60 پروژه.    3- انتخاب بخش خصوصی در قالب کارگزاری ، تسهیلگر و سامان دهی بافت های فرسوده ، جلب مشارکت انبوه سازان، توانمندسازی در کنار این برنامه ها اعلام نمود.