معرفي قائم مقام مديركل راه و شهرسازي استان كرمان در طرح اقدام ملي تامین مسكن

معرفي قائم مقام مديركل راه و شهرسازي استان كرمان در طرح اقدام ملي تامین مسكن

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي استان كرمان، علي حاجي زاده در حكمي محمد منزلي را به عنوان جانشين خود در طرح اقدام ملي مسكن  و مسكن مهر معرفي كرد.

در اين حكم بر تسهیل و تدقیق در اجراي به موقع طرح اقدام ملي و تكميل و تعيين تكليف مسكن مهر دراسرع وقت تاكيد شده است.

محمد منزلي معاونت املاك وحقوقي، و معاونت شهرسازي و معماري اداره كل راه و شهرسازي جنوب كرمان را در كارنامه دارد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان

    اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات