ارتباط مالی پارکبانان با شهروندان در مناطق 3،4،9 و10 حذف شد/ شارژ ...

ارتباط مالی پارکبانان با شهروندان در مناطق 3،4،9 و10 حذف شد/ شارژ ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات