ادامه آسفالت فرعی های درزاده 41

ادامه آسفالت فرعی های درزاده 41

وجود شهری زیبا ،  مستلزم تعاون و همکاری افراد آن جامعه است .

ادامه آسفالت فرعی های درزاده41

عمران

نقلیه

((روابط عمومی شهرداری ایرانشهر و شورای اسلامی شهر))

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات