بازدید مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی وزارت نیرو از رودخانه های...

مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک وزارت نیرو به اتفاق مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان و فرماندار مراوه تپه از رودخانه های حوضه اترک در استان بازدید نمودند..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در این بازدید ها که مهندس بزرگ زاده مدیر کل دفتر رودخانه های مرزی ومنابع آب مشترک وزارت نیرو، مهندس نظری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس دهقان معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای و فرماندار مراوه تپه حضور داشتند، از رودخانه های حوضه اترک که در سیل فروردین 98 خسارت دیده بودند بازدید و برنامه ها و نیازهای بازسازی خسارات وارده به تاسیسات منابع آبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

منبع خبر

شركت آب منطقه‌ای گلستان

شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات