کسب رتبه نخست کشوری شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در زمینه...

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در ارزیابی عملکرد شرکت های آب منطقه ای کشور درحوزه مهندسی رودخانه ها و سواحل در سال 97 موفق به کسب رتبه نخست در شاخص حفاظت، بهره برداری و مدیریت تالابها و رودخانه ها شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی مهندس حاج رسولیها مشاور وزیر و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با ارسال نامه ای به دکتر اردکانیان وزیر نیرو گزارش تحلیلی ازعملکرد شرکتهای آب منطقه ای بر مبنای برنامه های عملیاتی و تفضیلی ابلاغی سالیانه در خصوص حفاظت، بهره برداری و مدیریت تالابها و رودخانه ها ، عملکرد مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها و عملکرد عملیات آزاد سازی و بازگشایی تصرفات رودخانه ای و اقدامات صورت گرفته در دو بخش فعالیتهای حاکمیتی و تصدی و وضعیت عملکردی هر شرکت در سال 1397 در شاخص های تدوین شده را به صورت مجزا و هم در مقایسه با سایر شرکتها مورد تشریح قراد داده است که در این میان و براساس نتایج ارزیابی صورت گرفته شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی به عنوان دستگاه حائز رتبه برتر در این حوزه معرفی شده است.

در بخش پایانی این نامه نیز با اشاره به رشد مستمر شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در سال های اخیر همپای برخی از شرکتها آمده است : تقویت عملکرد شرکتها در زمینه حفاظت از رودخاانه ها و منابع و مجاری آب های سطحی با توجه به حجم بالای کار و حساسیتهای حاکم برآن، بیش از گذشته مورد نیاز است و امیدواریم با حمایتها و رهنمودهای وزیر محترم نیرو این مهم به نحو مقتضی فراهم گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای آذربايجان غربی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای آذربايجان غربی

    شركت آب منطقه‌ای آذربايجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات