در کارگاه بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد/ بازسازی پوسته داخلی یک دستگاه بویلر فیدپمپ واحد 250 مگاواتی

در کارگاه بخار نیروگاه شهید رجایی قزوین انجام شد/ بازسازی پوسته داخلی یک دستگاه بویلر فیدپمپ واحد 250 مگاواتی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات