دولت به‌تنهایی قادر به حل مسائل و مشکلات سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیست/ دولت تلاش کرده انگیزه مهاجرت را در بین مردم کاهش دهد

دولت به‌تنهایی قادر به حل مسائل و مشکلات سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیست/ دولت تلاش کرده انگیزه مهاجرت را در بین مردم کاهش دهد

پژمان با بیان این‌که مدیران شهری باید از راه حل‌های محلی نیز برای پیشبرد کار بازآفرینی شهری استفاده کنند، گفت: با قواعد، فرمول‌ها و سیاست‌های عمومی و کلی دولتی همیشه نمی‌توان مسائل و مشکلات را حل کرد. مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان این‌که در گام اول در محلات هدف بازآفرینی شهری باید مطالعات تفصیلی دقیق اجرایی صورت گیرد، گفت: مهندسان مشاور باید مطالعات دقیق اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در محلات هدف داشته باشند تا سرانه خدمات و امکانات در این محلات به وضعیت نسبی مطلوب برسد و بتوانند رضایت‌مندی ساکنان را کسب نمایند. مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به اینکه مدیران شهری باید مهندسان مشاور با تجربه و توانمند در محلات هدف بازآفرینی شهری در کنار خودشان داشته باشند، تاکیدکرد: باید گروه طراح و برنامه ریز به صورت دائم و به عنوان اتاق فکر در کنار مدیران شهری قرار گیرند که هر زمان در شهر ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات