ابلاغ زمان اتمام عملیات ساختمان و درج در پروانه ساختمانی

ابلاغ زمان اتمام عملیات ساختمان و درج در پروانه ساختمانی

در اجرای ماده 62 قانون شهرداری ها و دهیاری ها در راستای ایجاد هماهنگی و و حدت رویه برای تعیین زمان اتمام عملیات ساختمان و درج در پروانه ساختمانی،سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور زمان اتمام عملیات ساختمان برای کلیه بناهایی که طبق پروانه ساختمانی احداث می شوند به شرح زیر اعلام کرده است .

زمان اتمام برای مساحت تا 300 متر مربع؛ 12 ماه، 300 تا 2000 مترمربع؛ 36 مترمربع، 5000 تا 10000 متر؛ 48 ماه و بیش از 10000 متر؛ 60 ماه است.
گفتنی است رعایت موارد فوق برای تمامی شهرداری و دهیاری ها الزامی است. همچنین شهرداری مکلف است زمان اتمام عملیات ساختمان را با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ملک، مساحت ساختمان و با رعایت مندرجات موارد عنوان شده و سایر مقررات، در پروانه ساختمانی درج نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات