بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از سازمان مدیریت پسماند ( مپ ) شهرداری مشهد و گفتگو با مهندس آدینه معاون فنی و اجرایی سازمان مپ

در این دیدار مهندس آدینه ضمن بیان این مطلب که شهرداری مشهد ۲۲ سال سابقه اجرایی در مدیریت پسماند دارد گزارشی از عملکرد سازمان مپ شهرداری مشهد ارائه دادند.

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از سازمان مدیریت پسماند ( مپ ) شهرداری مشهد و گفتگو با مهندس آدینه معاون فنی و اجرایی سازمان مپ

در ادامه این جلسه ،شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی اباد کتول ضمن تقدیر و تشکر از میزبانی و گزارش مهندس آدینه ، هدف از این دیدار را آشنایی با فعالیتها و ظرفیت های این سازمان و بازدید میدانی وانتقال و استفاده از تجربیات سازمان مپ مشهد اعلام کردند با عنایت به اینکه شهرداری مشهد در ساماندهی خاک و نخاله های ساختمانی ، تفکیک زباله از مبدا ، بازیافت ، نیروگاه برق بیوگاز سوز به عنوان پایلوت کشوری مطرح می باشد.

درپایان بازدید میدانی از مجتمع صنعتی شماره ۱ بازیافت زباله شامل ( کارخانه بازیافت ، تولید کمپوست ، تولید ورمی کمپوست ، نیروگاه برق بیوگاز سوز ) توسط دکتر اسفندیاری پور شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر و برخی مدیران شهرداری علی آباد کتول صورت گرفت.

بازید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از کارخانه بازیافت پلاستیک مشهد

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از سازمان مدیریت پسماند ( مپ ) شهرداری مشهد و گفتگو با مهندس آدینه معاون فنی و اجرایی سازمان مپ

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار علی آباد کتول کارخانه بازیافت لاستیک و تولید کف پوش

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از سازمان مدیریت پسماند ( مپ ) شهرداری مشهد و گفتگو با مهندس آدینه معاون فنی و اجرایی سازمان مپ

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از کارخانه بازیافت زباله و تولید کمپوست در مشهد

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از سازمان مدیریت پسماند ( مپ ) شهرداری مشهد و گفتگو با مهندس آدینه معاون فنی و اجرایی سازمان مپ

بازدید شهردار و اعضای شورای شهر علی آباد کتول از کارخانه تولید ورمی کمپوست راه سبز مشهد

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از سازمان مدیریت پسماند ( مپ ) شهرداری مشهد و گفتگو با مهندس آدینه معاون فنی و اجرایی سازمان مپ

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از نیروگاه برق بیو گاز سوز( تولید برق از زباله) شهرداری مشهد

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر علی آباد کتول از سازمان مدیریت پسماند ( مپ ) شهرداری مشهد و گفتگو با مهندس آدینه معاون فنی و اجرایی سازمان مپ

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات