انتخابات شورای استان فاقد وجاهت قانونی بود

انتخابات شورای استان فاقد وجاهت قانونی بود

وقتی یک شایعه جایگزین واقعیت می شود:
انتخابات شورای استان فاقد وجاهت قانونی بود
انتخابات شورای استان فاقد وجاهت قانونی بود
امروز طی یک شایعه منتشر شده در برخی رسانه ها خبر کذب تغییر در راس شورای استان در سطح رشت منتشر گردید که از اساس کذب و نادرست میباشد چرا که با توجه به اختیارات رییس شورای استان جلسه امروز در موعد پیش از برگزاری لغو گردیده بود و حضور اعضای محترم شورای استان در جلسه امروز به صورت یک نشست فاقد وجاهت قانونی برگزار گردید.

حامد عبدالهی رییس شورای استان با اشاره به این موضوع که احترام متقابل بین اعضای شورای استان و حفظ فضای همدلی در اولویت قرار دارد اظهار داشت: به دلیل اطلاع از عدم حضور برخی از اعضای محترم و به صلاحدید و مشورت با همکاران جلسه انتخابات به تاریخ دیگری موکول و این امر با پیامک و ارسال فاکس به دفتر اعضای محترم اطلاع رسانی گردید و در جلسه مذکور که به احترام حضور برخی از همکاران برگزار گردید هیچ گونه انتخاباتی در چهارچوب و ساختار عرف و قانونی برگزار نشد و حتی کاغذ تعرفه رای نیز پخش نگردید و جلسه در قالب نشست هم اندیشی برگزار شد لذا هر گونه ایجاد تغییر در ریاست و ارکان شورای استان از اساس کذب بوده و انتشار آن مورد تایید نمی باشد.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات