بازدیداعضای شورای اسلامی شهرسنندج از ناحیه منفصل شهری حسن آباد

بازدیداعضای شورای اسلامی شهرسنندج از ناحیه منفصل شهری حسن آباد

به روایت تصویر.


ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات