لزوم شفاف بودن کمیسیون ماده ۱۰۰

شهبازی با تاکید بر اینکه جلسات کمیسیون ماده ۱۰۰ در استان نباید پشت درهای بسته برگزار شود، گفت: مصوبات باید با حضور مالکان به صورت شفاف بیان شود. استاندار البرز در بخش دیگری بر آموزش اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد و گفت: بسیاری از تصمیم گیری‌های نادرست به دلیل عدم آگاهی صورت می‌گیرد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات