عمليات جابه جائي شبكه فشار متوسط اراضي كشاورزي ضلع جنوب شهرك صنعتي

با هدف رعايت حريم پروازي فرودگاه سمنان اجرا شد؛

عمليات جابه جائي شبكه فشار متوسط اراضي كشاورزي ضلع جنوب شهرك صنعتي

با هدف رعايت حريم پروازي فرودگاه سمنان، عمليات جابه جائي شبكه فشار متوسط هوائي اراضي كشاورزي ضلع جنوبي شهرك صنعتي جابه جاشد.

مديرتوزيع برق شهرستان سمنان باعنوان اين خبر گفت: با حضور 35 نفر نيروهاي اجرائي و با همكاري پنج اكيپ از مديريت توزيع برق شهرستان هاي سمنان، سرخه و مهديشهر و بهره گيري از هشت دستگاه خودروهاي عملياتي و در قالب رزمايش خدمت متعالي، اين طرح به اجرا در آمده است.

مهدي پاك طينت با اشاره به اين كه براي اجراي اين طرح 863 متر خط 20 كيلوولت هوائي جديد احداث گرديده افزود: جمع آوري 531 متر شبكه فشار متوسط هوائي قديمي از ابتداي چاه آب واشنگ تا ضلع جنوبي فرودگاه به انجام رسيده است.

وي تصريح كرد: با بسيج امكانات ، تجهيزات و نيروهاي انساني فني و تخصصي ، اين برنامه ظرف چهارساعت عملياتي گرديده و چنانچه پروژه مورد اشاره در حالت عادي انجام شود، قريب چهار روزكاري زمان لازم داشته و علاوه بر بهبود بهره وري، افزايش رضايت مندي مشتركان نيز به عنوان ويژگي هاي مهم اين كار جهادي_ ضربتي به شمار مي رود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات