بازپس‌گیری خانه‌های سازمانی از کارمندان دولت با حکم قوه قضاییه

بازپس‌گیری خانه‌های سازمانی از کارمندان دولت با حکم قوه قضاییه

مدیر ‌راه و شهرسازی جنوب‌غرب تهران با اشاره به اینکه قانون استفاده از خانه های سازمانی سیاستی خوب اما نافرجام بود گفت:دولت برای بازپس گیری خانه های سازمانی در اختیار برخی کارمندان به قوه قضائیه متوسل شد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات