۹۰ درصد کسبه پلاسکو قید استفاده از وام دولتی زدند/ ساختمان پلاسکو قدیم پروانه ساخت نداشت

۹۰ درصد کسبه پلاسکو قید استفاده از وام دولتی زدند/ ساختمان پلاسکو قدیم پروانه ساخت نداشت

معاون شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه در هر دو بار تهیه نقشه، نقشه‌ها از طریق فراخوان تهیه شدند گفت: در حال حاضر کارهای صدور پروانه به سرعت در حال انجام است و پروژه خوبی ارایه شده و به تایید شورای شهرسازی در معماری رسیده است و امیدواریم این پروژه به نماد مهندسی کشور تبدیل شود. همچنین در ادامه، تهرانی نماینده کسبه پلاسکو در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خوشبختانه مراحل اجرای کار سرعت گرفته است گفت: پس از گذشت سه سال وعده بهره‌برداری از این پروژه تا یکسال آینده را دادند که امیدواریم محقق شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات