در بازدید از مجتمع تصفیه خانه آب سنندج؛ فرآیند تصفیه آب شرب شهر سنندج برای خبرنگاران تشریح شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات