برگزاری دومین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان

برگزاری دومین جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان

مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: درخصوص تعیین تکلیف تفکیک زمین‌های تک‌موردی در شهر گوجان که متراژ آن‌ها پایین بوده و قابلیت تجمیع ندارند نیز بعد از انجام بررسی‌های بیشتر تصمیم‌گیری شود .

وی تاکید کرد: طبق قانون باید ضوابط و قوانین برای صدور موافقت اصولی در زمین‌های دولتی بررسی شود .

وی اضافه کرد: براساس ماده ۵ آئین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه چهارمحال و بختیاری در هر کارگروه از مجموع کارگروه‌های ۴ گانه این استان باید ۲ عضو از سازمان‌های مردم نهاد، ۲ فرد حقیقی و یکی از رؤسای دانشگاه‌های دولتی مرکز استان عضو باشند .

در کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری و آمایش سرزمین و محیط زیست 14 طرح امور زیربنایی شامل پرورش گوسفند داشتی، طرح‌های گردشگری، طرح جامع شهر فرخشهر و... مطرح شد و اعضا با 12 مورد آن موافقت کردند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى

    اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختيارى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات