گزارش تصویری ‍ جلسه مدیرکل و معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی استان با شهرداری شیروان در جه...

گزارش تصویری ‍ جلسه مدیرکل و معاون بازآفرینی شهری و مسکن راه و شهرسازی استان با شهرداری شیروان در جه...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان شمالى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات