اولین نشست تخصصی ایجاد شبکه سوغات و صنایع دستی شهر مشهد

اولین نشست تخصصی ایجاد شبکه سوغات و صنایع دستی شهر مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات