پرواز مشهد- کاشان- مشهد به تهران منتقل شد

اصفهان کاشان- ایرنا- مدیر روابط عمومی فرودگاه کاشان از لغو همه پروازهای این فرودگاه در روز جمعه و انجام پروازها از فرودگاه مهرآباد تهران خبر داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات