برگزاری سمينار آموزشي نظارت بر تاسيسات الکتريکي و ضوابط ايمني در ساختمانها در گیلان

برگزاری سمينار آموزشي نظارت بر تاسيسات الکتريکي و ضوابط ايمني در ساختمانها در گیلان


برگزاری سمينار آموزشي نظارت بر تاسيسات الکتريکي و ضوابط ايمني در ساختمانها در گیلان
به گزارش روابط عمومي سازمان، با هدف آموزش نکات کليدي نظارت بر تاسيسات الکتريکي و ضوابط ايمني در ساختمانها، به همت کميسيون تخصصي برق سازمان سمیناری برگزار شد.
در ابتداي مراسم مهندس طاهر محمدي مرام، رئيس کميسيون تخصصي برق، هدف برپايي اين سمينار را اهميت موضوع نظارت و توجه به موارد اساسي آن قلمداد کرد.
در ادامه، دکتر ايمان سريري مدرس و مولف کتب مرتبط با تاسيسات الکتريکي در دوبخش موضوعات خود را ارائه کرد.
وي در قسمت اول به بيان مواردي از قبيل حفاظت و ايمني، سيستمهاي توزيع برق و سيستم هاي جريان ضعيف از جمله اعلام حريق و آنتن مرکزي پرداخت و سپس سيستم هاي زمين،  هم بندي و اهميت کليد جريان باقيمانده در بالا بردن سيستم ايمني نظارتي را تشريح کرد.
در پايان پس از پرسش و پاسخ با اهداي لوح از دکتر سريري تقدير شد.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات