خیرالله خادمی (مدیرعامل شرکت_ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل) توسعه حمل و نقل ریلی با مشارکت بخش خصوصی

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات