اجرای بهسازی و پیاده رو سازی خیابان ولایت

اجرای بهسازی و پیاده رو سازی خیابان ولایت

پرداخت عوارض مساوی با پویایي  شهر است

اجرای بهسازی و پیاده رو سازی خیابان ولایت

عمران

نقلیه

((روابط عمومی شهرداری ایرانشهر وشورای اسلامی شهر))

لینک اصل خبر در سایت شهرداری ایرانشهر

    منبع خبر

    شهرداری ایرانشهر

    شهرداری ایرانشهر یک شهرداری در شهر ایرانشهر می باشد

      نظرات