آماده سازی و کاشت نشا فضای سبز بلوار شهیدان

آماده سازی و کاشت نشا فضای سبز بلوار شهیدان

آماده سازی و کاشت نشا فضای سبز بلوار شهیدان معززی خیابان مزرعه توسط پیمانکار فضای سبز شهرداری علی آباد کتول

آماده سازی و کاشت نشا فضای سبز بلوار شهیدان معززی خیابان مزرعه توسط  پیمانکار فضای سبز شهرداری علی آباد کتول

لینک اصل خبر در سایت شهرداری علی آباد کتول

    منبع خبر

    شهرداری علی آباد کتول

    شهرداری علی آباد کتول یک شهرداری در شهر علی آباد می باشد

      نظرات