آسفالت ۲۵۷ کیلومتر از محورهای آذربایجان شرقی در سال جاری

آسفالت ۲۵۷ کیلومتر از محورهای آذربایجان شرقی در سال جاری

درادامه اورجعلی علیزاده مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده‌ای ودبیرکمیسیون ایمنی استان نیزدراین جلسه گزارشی ازاقدامات انجام یافته توسط این اداره کل درهفت ماهه سالجاری ارائه کرد و گفت: درسالجاری عملیات اسفالت ریزی به طول ۲۵۷ کیلومتردرمحورهای مختلف استان بابیش از۲۵۱ هزارتن آسفالت انجام یافته است که این عملیات تا زمانی که شرایط جوی اجازه دهد ادامه خواهدیافت.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات