عزم جدی مدیران شرایط مطلوبی را برای اتمام نیروگاه زباله سوز فراهم نموده است

عزم جدی مدیران شرایط مطلوبی را برای اتمام نیروگاه زباله سوز فراهم نموده است

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر ساری، در این جلسه که شهردار و نیز مدیران حوزه فنی و عمرانی شهرداری و پیمانکاران و مشاوران پروژه شرکت داشتند، روند پیشرفت نیروگاه زباله سوز به عنوان یکی از پروژه های اولویت دار مرکز استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات آن تأکید شد.

در این نشست رئیس شورای اسلامی شهر ساری با اشاره به عزم و اراده ای که جهت سرعت بخشیدن به اجرای پروژه نیروگاه زباله سوز در بین مسئولان اجرایی شکل گرفته تصریح کرد: از این آمادگی باید بعنوان یک فرصت مغتنم برای تسریع در اجرای این طرح مهم بهره گرفت.

شمشیربند همچنین مصوبه شورای اسلامی شهر ساری مبنی بر اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال بودجه به پروژه نیروگاه زباله سوز را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: این بودجه می بایست براساس زمان بندی مناسب در اختیار پیمانکار قرار گیرد تا در پیشرفت طرح موثر واقع شود.

وی اقدام شورای شهر در تصویب اعتبار فوق را در راستای حل معضل زباله شهر و تأمین رفاه شهروندان ارزیابی کرد و از استاندار مازندران، فرماندار ساری و شهردار مرکز استان بخاطر جدیت در پیگیری این پروژه قدردانی نمود.

شمشیربند این عزم جدی را واجد شرایط مطلوبی برای اتمام پروژه نیروگاه زباله سوز عنوان کرد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر ساری

    منبع خبر

    شورای شهر ساری

    شورای شهر ساری یک شورای شهر در شهر ساری می باشد

      نظرات