مراقب باشیم رحمت الهی بارش های آبان ماه به کام عده ای تلخ نگردد

درویشی مدیر عامل شرکت در خصوص بارش های مناسب آبان ماه امسال بر اساس پیش بینی ها ضمن شکرگزاری برای بارش رحمت الهی تاکید کرد: هم استانی ها عزیز باید در نظر داشته باشند علیرغم آمادگی های کامل برای مهار سیلاب و طغیان‌رودخانه ها ، به این نکته مهم توجه کنند.

او گفت: هرگونه تجاوز و استقرار بی‌مورد در حریم ‌وبستررودخانه‌ها و حضور‌ در‌ مسیلها و رفتارهای خطرآفرین حلاوت این رحمت الهی را به کام خود و دیگران تلخ خواهد نمود.

درویشی در ادامه گفت: متاسفانه در سیل فروردین امسال شاهد بودیم برخی افراد بدون در نظر گرفتن حدود حریم و بستر رودخانه ها وساخت‌وساز در حاشیه غیرمجاز ضمن اینکه دچار خسارت مالی گردیدند باعث ایجاد هزینه ‌مضاعف برای خود و دولت شدند.

درویشی در ادامه بر لزوم احترام و رعایت قانون‌ و ‌مقررات مربوط به حریم و بستر رودخانه ها تاکید نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات