دوره آموزشی مستند سازی تجربیات ویژه مشمولین ارتقاء رتبه شغلی...

دوره آموزشی مستند سازی تجربیات ویژه مشمولین ارتقاء رتبه شغلی با حضور دکتر ابوالفضل شرافت در شرکت آب منطقه ای یزد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در این دوره که طی دو جلسه آموزشی و به صورت کارگاهی برگزار شد، ابتدا مفاهیم مرتبط با موضوع، شامل مراحل انجام تحقیق، استراتژی های تحقیق وساختار نظام ثبت تجربیات مطرح گردید و سپس شیوه ثبت و ارزیابی تجارب کاری به کمک تکنیک های فکری و تیمی به فراگیران آموزش داده شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات