پایان عملیات تعمیرات دوره ای واحدهای 37/5 مگاواتی نیروگاه اصفهان

پایان عملیات تعمیرات دوره ای واحدهای 37/5 مگاواتی نیروگاه اصفهان

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات