روابط عمومي توزيع برق تهران بزرگ اعلام كرد؛ ايراد ...


به گزارش پايگاه خبري توانير، روابط عمومي توزيع برق تهران بزرگ با اشاره به اظهارات گزارشگرصدا وسيما درخصوص قطع برق مجموعه ورزشي آزادي درعصر جمعه گذشته ،اعلام كرد:مجموعه ورزشي آزادي ازمشتركان اين شركت است ودرچندسال گذشته هيچگونه قطعي برق ناشي ازاختلال درشبكه توزيع برق رادراين محل شاهد نبوديم و تمامي موارد مربوط به قطع برق ازجمله قطعي اخير،مربوط به تاسيسات وشبكه داخلي اين مجموعه ورزشي است.

دراين گزارش خاطرنشان شده: باتوجه به مسووليت اجتماعي اين شركت، درتمامي بازيهاي پخش زنده ومهم ،همكاران وگروههاي عملياتي شركت توزيع برق تهران بزرگ باحضورواستقراردرمجموعه ورزشي آزادي، نسبت به كنترل ونظارت جهت پايداري شبكه وتاسيسات ورودي اين مجموعه ،اهتمام ودقت نظردارند.

گفتني است عصرديروزحين بازي تيمهاي استقلال وپارس جنوبي جم ،برق مجموعه آزادي براثر نقص شبكه داخلي قطع شد كه با رفع نقص فني ،بازي مجددا به جريان افتاد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات