سند رسمی تنها راه علاج ویروس زمین‌خواری در کشور

سند رسمی تنها راه علاج ویروس زمین‌خواری در کشور

اعتبار اسناد قولنامه‌ای در نزد دادگاه‌ها به میزانی است که حتی در موارد زیادی، قضات با استناد به این اعتبار، اسناد رسمی تحت نظارت حاکمیت را ابطال می‌کنند. این اعتبار در حالی است که اسناد قولنامه‌ای به دلایلی از جمله غیرقابل نظارت بودن باعث بروز هزاران میلیارد زمین‌خواری در کشور شده اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات