دیدار مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان با استاندار جدید

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات